Jak zabezpečit sklepní a nebytové prostory před vyloupením?

Jak zabezpečit sklepní a nebytové prostory

Pro ochránění,sklepa a nebytových prostor proti vloupání je nejlepší, když se se zabezpečením začne už u vchodových dveří, aby se nikdo nepovolaný nedostal do domu. Další překážku by měly tvořit dveře do sklepních prostor. A pak tu jsou jednotlivé sklepy nebo sklepní koje (ty jsou pro odložené věci nejméně bezpečné). Abychom co nejlépe ochránili náš majetek, snažíme se postavit co nejvíce překážek případnému zloději. Ne nadarmo se říká že: “Příležitost dělá zloděje”.

Vstupní dveře domu

Dostatečné zabezpečení vstupních dveří je nejdůležitějším krokem k zabezpečení nejen sklepního prostoru, ale i samotných bytových jednotek. Vloupání do sklepů je stále častější a věci, které z nich mizí, jsou čím dál více finančně nákladnější. Největší pozornost zlodějů přitahují tradičně sklepy v panelových a bytových domech. Vzhledem k nevelkému bytovému prostoru se do sklepů stěhují kočárky, jízdní kola, koloběžky a jiné sportovní vybavení a náčiní, stroje a nářadí na zahradu či do dílny, letní nebo zimní pneumatiky a v neposlední řadě sezónní věci včetně oblečení. Dalším faktorem, podporujícím zloděje a krádeže, je lidská nevšímavost a anonymita velkých bytových domů.

Jak již bylo zmíněno, prvním a nejdůležitějším krokem k zabezpečení majetku a znemožnění vstupu cizí osobě, jsou kvalitní bezpečnostní dveře, které chrání vstup do domu. Další, neméně kvalitní a rovněž bezpečnostní dveře by měly oddělovat sklepní prostor od společných prostor domu, tedy chodeb. Pokud vlastníte zděný sklep a přechováváte v něm cenné věci, vyplatí se investovat a i do tohoto prostoru si pořídit bezpečné dveře.

Bezpečné dveře sklepa

Bohužel ještě spousta bytových domů má, co se týče oddělení sklepního prostoru, pozůstatky z dob socialismu, které nevyhovují ani tomu nejmenšímu bezpečnostnímu opatření. Oddělení chodby a sklepních kójí pouze “vrátky” z dřevěných latí, byť i zamčenými, není pro nezvaného hosta žádnou překážkou, nehledě na to, že rozestupy mezi jednotlivými latěmi nebo prkny skýtají výhled na “vystavované” cennosti. Pokud se tato zábrana nedá přelézt nebo podlézt, není nic snazšího, než vylomit nebo vyříznout pár latí. Pokud chcete ochránit majetek a postavit zlodějovi do cesty odolnou bariéru, nechte vystavět zděnou příčku a usadit do ní bezpečnostní dveře se všemi bezpečnostními komponenty. Už jen pohled na tyto dveře může leckterého nenechavce odradit od pokusu zjišťovat, co je za nimi.

Je pravda, že toto řešení se nedá použít ve všech případech. Některé sklepy jsou vlhké, a je tedy žádoucí aby větraly a nedocházelo k tvorbě plísně. Zde se dá použít pevná ocelová mříž z hranolů, která je pevně přivařena k obvodovému ocelovému hranolovému rámu. Instalována by měla být do takového místa, aby neumožňovala nahlédnout do sklepního prostoru a už vůbec ne do sklepních kójí. Součástí této mříže by měl být ocelový rám, pevně přidělaný do zdí, podlahy a stropu, který nahrazuje futro. Samozřejmostí je bezpečnostní zámek a vložka. Jednotlivé kóje jsou pak rozděleny stěnami, které tvoří ocelový rám, pevně ukotvený v podlaze, ve stropě a v zadní stěně kóje. Rám je vyplněn silným ocelovým pletivem a tvoří s ním nerozebiratelný a odolný komplex. Stejným způsobem jsou řešeny i dveře do kójí. Ty jsou opatřeny bezpečnostním zámkem a vložkou. Ovšem nestačí mít jen kvalitní bezpečnostní vybavení. Je také důležité ho používat, to znamená zavírat a zamykat dveře a být obezřetný k tomu, koho pouštíte do domu.

Vložka a kování

Aby dveře splňovaly bezpečnostní podmínky, měly by být opatřeny bezpečnostním zámkem a kvalitní cylindrickou vložkou a pokud možno i kováním. Odolnost zámku proti neoprávněnému vniknutí se pozná podle bezpečnostní třídy, která je uvedena v certifikátu, přičemž 1. třída je nejméně odolná a 4. třída odolává nejdéle. Jako bezpečnostní se nejběžněji používají zámky a vložky 3.a 4. třídy. Pro odrazení pachatele může působit i bytelná petlice a pevný visací zámek například od výrobce TOKOZ. Více o produktech Tokoz najdete na jejich stránkách zde.

Dalším stupněm ochrany je uzamykání drahých kol ke stěně či podlaze. K tomu poslouží ocelová oka, pevně zabudovaná do těchto míst. Rovněž tímto způsobem může být připevněna kovová skříňka či bedna, ve které je uzamčeno hodnotné nářadí a stroje.

Další typy zabezpečení

Okna

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i oknům, která jsou ve sklepích. Nejjednodušším řešením je nalepení bezpečnostní fólie z vnitřní strany okna. Ta slouží proti rozbití skla a snižuje průhled do místnosti. Bezpečnějším řešením jsou však mříže. Ty ochrání sklep i když sklepní okénko zůstane otevřené.

Kamerové systémy

Pokud potřebujeme sklepní prostory maximálně zajistit, může všechny výše zmíněné bezpečnostní opatření doplnit CCTV (kamerový systém), případně zabezpečením s čidlem pohybu (alarmem), kdy má každý nájemník svůj přístupový kód do sklepních prostor.

Pojištění

Pojištění sklepa, pokud v něm jsou přechovávány cenné věci, je také důležité. Některé pojišťovny toto nabízí v rámci pojištění domácnosti. Je lépe se však dotázat u konkrétní pojistné smlouvy. U sklepů, stejně jako u jiných prostor platí, čím lépe zajištěn, tím výhodnější pojistka a tím lepší krytí pojistné události. V praxi to znamená např. že při vloupání přes dózický zámek je pojistné plnění pouze do 50 000,-Kč, kdežto bezpečnostní zámek může navýšit limit až na 300 000,-Kč.

Chování nájemníků

Velmi často pustí zloděje do domu samotní nájemníci. Roznos letáků, stěhování, pošťák, kontrola TV rozvodů a další záminky, které si dokáže nepovolaná osoba pro vniknutí za vstupní dveře vymyslet. Je dobré vždy zkontrolovat, koho do domu pouštíte. K největšímu počtu krádeží dochází právě za bílého dne.

 

Na závěr doporučení Policie ČR ke sklepním prostorám.

 • Sklep nepoužívat pro ukládání hodnotných věcí a vybavení, včetně sportovního.
 • Zvážit stálé uzamykání všech dveří v domě, avšak s ohledem na požární bezpečnost.
 • Neumožnit vstup do domu cizím lidem, kteří se o to snaží pod různými záminkami a vždy si ověřit důvod vstupu.
 • Být pozorní vůči podezřelým okolnostem, třeba podivným zvukům vycházejícím ze sklepa, stěhování cizími lidmi z domu apod.
 • Zvážit výměnu zámkové vložky u vchodových dveří a u dveří ve společných prostorách vč. sklepních, pokud v domě dochází k velké fluktuaci obyvatel.
 • Instalovat bezpečnostní kování na vchodové dveře i na dveře do společných prostor.
 • K uzamčení sklepní kóje použít masivní zámek, cylindrickou zámkovou vložku, uzamykatelné závory či jiné uzamykací mechanismy, aby se zloděj nedostal k třmenu zámku. Nejlépe je kombinovat tyto prvky.
 • Použít masivní visací zámek s kombinací masivní petlice.
 • Jakkoli znemožnit vhled do sklepní kóje.
 • Uzamykat hodnotné věci př. jízdní kola masivním zámkem k pevně zabudovanému předmětu.
 • Instalovat kamerový systém nebo elektronický zabezpečovací systém.
 • Pojistit se včetně sklepa.
 • Nevstupovat do sklepní kóje, pokud zjistíme, že došlo ke vloupání. Nic neuklízet a bezprostředně přivolat policii.

Tak si vezměte slova policistů k srdci a ochraňujte svůj majetek i ve sklepích.