Dveřní zavírače

Dveřní zavírač je zařízení, které je zkonstuované pro zavírání dveří bez užití lidské síly.Tyto zavírače se dělí dle konstrukce a typu na:zavírače s vrchní montáží, zavírače zadlabávací, zavírače podlahové a ostatní.Smysl instalace zavíračů je všude tam, kde je předpoklad k vyššímu průchodu osob, nebo je instalace zavírače vyžadována požárními předpisy.Zavírače také zvyšují úroveň bezpečnosti.Při použití dveřního zavírače je vždy třeba vybrat ten správný typ vzhledem k místu použití, platným normám ČSN EN.V praxi se mnohdy setkáváme s problémy správné funkce dveřních zavíračů (dveře nedovírají, zavírají příliš rychle apod.), které jsou zpravidla způsobeny nesprávným výběrem zavírače, nebo jeho špatnou montáží.

Dveřní zavírače

Použití a výhody dveřních zavíračů:

  • u požárních , kouřotěsných a únikových sestav je jejich použití předepsáno platnými normami
  • druhotné zvýšení bezpečnosti
  • zásadní vliv na úsporu energie
  • omezení průvanu
  • kontrola nad pohybem dveřního křídla

Nejvíce se nám v praxi osvědčili dveřní zavírače od výrobce DORMA, které kombinují důslednost, pohodlí, design a prvotřídní kvalitu. Rozsáhlé produktové portfolio uspokojí široké spektrum funkčních požadavků, a tak nabízí řešení pro téměř každou individuální dveřní situaci.

Tyto i jiné dveřní zavírače si můžete objednat včetně odborné montáže na tel. : 777 287 498.