Elektromechanické zámky

Elektromechanické zámkyElektromechanické zámky, jak již z názvu vyplývá, jsou kombinací
mechanických zámků a elektrických ovládacích a signalizačních prvků, umožňujících
ovládání vstupu a kontrolu stavu dveří. Do této kategorie můžeme zařadit
samozamykací elektromechanické zámky se závorou a oboustrannou střelkou a také
zámky, které mají jen elektricky blokovanou oboustrannou střelku, nebo pouze
elektromagnetem ovládanou závoru.

Všechny tyto typy zámků je možné ovládat elektrickým impulsem vyvolaným vnějším
pokynem, například pomocí řídící jednotky vstupního systému po aktivaci zabudovaným
čipem v klíči, vstupní kartou, bezkontaktním nebo kontaktním ID přívěškem nebo
signálem z klávesnice, popřípadě obyčejným tlačítkem. Součástí instalace musí být
připojení zámku na napájecí zdroj stejnosměrného napětí, většinou 12 V nebo 24 V.

Elektromechanické samozamykací zámky se závorou a střelkou jsou
odemykány pohybem vnější nebo vnitřní kliky. V klidovém stavu při pohybu vnější kliky
nedochází k žádnému pohybu mechanismu zámku. Přivedený signál aktivuje cívku
zabudovaného elektromagnetu a ten zatlačí páčku do vybrání v otočném palci, který je
nasazený na klikovém čtyřhranu. Zasunutím srpku do výřezu v palci dojde k zafixování
této dvojice a následným otáčením kliky se otáčí i segment, na kterém je srpek uchycen.
Otáčením segmentu se uvede do pohybu hlavní funkční blokovací lišta, která se zvedá až
do polohy, kdy je zatažena závora a uvolněna střelka a dveře je možné otevřít. V případě,
že se během otevírání stiskne zajišťovací střelka, dojde k vysunutí závory. K jejímu
zasunutí je nutné stisknout kliku na vnitřní straně dveří. V případě výpadku napájení
zůstává zámek v uzamčeném stavu a lze ho otevřít pomocí nouzové cylindrické vložky
nebo stiskem kliky na vnitřní straně dveří (antipanik funkce).
Standardní elektromechanické samozamykací zámky, které zajišťují dveře dvoubodově
(závora a blokovaná střelka), jsou ve dveřích s požadovaným vyšším stupněm zabezpečení
nahrazovány zámky vícebodovými lištovými. Tyto zámky jsou vyráběny ve variantách se třemi a více
uzamykacími body, z čehož dva, horní a spodní jsou háky, které se automaticky
vysunují při zavření dveří ze zámku směrem vzhůru. Tyto háky se zaklesnou do
zapadacích protikusů a tím zabrání rozevření dveřního křídla roztažením zárubní nebo
vypáčení při vloupání. Při otevírání z vnitřní strany dveří je odemkne stisknutí kliky, která při
svém pohybu dolů odblokuje střelku a zatáhne do těla zámku závoru a spodní a horní hák. Z
venkovní strany lze dveře odemykat klíčem nebo po aktivaci např. elektromagnetu také
venkovní klikou.