Panikové kování

Co to vlastně je to ,,panikové kování´´?S těmito typy kování je možné se nejčastěji setkat v nákupních centrech, kinech, divadlech, společných prostorách, větších firmách apod.Je to mechanická část dveří, vlastně bezpečnostní klika, nebo madlo které je umístěno na dveřích , které jsou na únikových, nebo požárně únikových cestách objektů.V případě ohrožení osob, nebo při spuštění poplachu např. při požáru lze díky takovému zařízení bezpečně a hlavně za každé situace opustit daný prostor i pokud například nemáte od těchto dveří klíče.O samotném umístění tohoto zařízení rozhoduje projektant, architekt v součinnosti s platnými stavebními a požárními normami.Tato paniková kování musí být samozřejmě odpovídajícím způsobem certifikovaná a pro daný účel schválená.

Existují dva typy provedení panikového kování.Prvním z nich je tzv. paniková hrazda, která je určena pro objekty s předpokládaným vyšším počtem osob / cca 200 a více / , které nejsou v rámci daného objektu požárně poučeny a musí vyhovovat normě ČSN EN 1125.Druhým typem je tzv. paniková klika, kterou je možno použít všude tam , kde se předpokládá pohyb nižšího počtu osob, které jsou v rámci daného objektu požárně poučeny a tato klika musí zase splňovat normu ČSN EN 179.

Na našem trhu existuje mnoho renomovaných výrobců, kteří tato kování nabízejí a je možné ho zakoupit v mnoha typech, provedeních na jedno i dvoukřídlé dveře.Dají se též napojit na bezpečnostní systémy napájené elektřinou a podobně.Paniková kování je nutné instalovat vždy odpovídajícím způsobem vyškolenou osobou.

Panikové kování